ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

การตัดอัณฑะ


ตามที่มีข่าวครึกโครมเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ มีสถานบริการบางแห่งให้บริการการตัดอัณฑะออกสำหรับชายที่ต้องการแปลงเพศ จนเป็นเหตุให้ทางการ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ออกมาให้ความเห็น มีคำถามว่าการผ่าตัดอัณฑะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ การผ่าตัดอัณฑะทิ้งไปเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางการแพทย์หรือไม่

ในขณะนี้คณะกรรมการสถานพยาบาล มีมติเป็นเอกฉันท์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งระงับการบริการตัดลูกอัณฑะในสถานพยาบาลไว้ก่อน จนกว่าแพทยสภาจะวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรม

ในส่วนของทางสมาคมฯเองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับแปลงเพศ มีความเห็นดังนี้

การตัดอัณฑะเพื่อช่วยเรื่องการแปลงเพศ ทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปลงเพศของสมาคมฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่ตัดอัณฑะเพียงอย่างเดียวเพื่อการแปลงเพศ เพราะอัณฑะไม่ได้เป็นอวัยวะเพศชายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นถ้าไม่ได้ทำร่วมกับการตัดอวัยวะเพศชายร่วมกับการทำอวัยวะเพศหญิงใหม่แล้ว การตัดอัณฑะเพียงอย่างเดียวเพื่อแสดงว่าแปลงเพศแล้วจึงไม่สมควรทำ นอกจากนั้นแล้วการตัดอัณฑะยังทำให้ฮอร์โมนเพศชายขาดหายไป ถ้าไม่ได้รับการทดแทนจะทำให้มีผลเสียหลายๆ อย่างตามมา เช่น กระดูกผุ หรือร่างกายเจริญเติบโตไม่สมวัยถ้าทำในคนอายุน้อย ดังนั้นจะต้องมีการให้ฮอร์โมนทดแทนถ้ามีการตัดอัณฑะไปด้วย

แพทยสภาได้ร่วมมือกับ แพทย์หลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตแพทย์, แพทย์ต่อมไร้ท่อ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประชุมหาข้อแนะนำ และหลักเกณฑ์เพื่อวางแนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพศ และคงจะได้ข้อสรุปในอนาคตอันใกล้นี้

ดังนั้นการผ่าตัดแปลงเพศผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกาย คือ เตรียมความพร้อมด้านอายุ, การใช้ฮอร์โมน และการดำเนินชีวิตหลังผ่าตัดแปลงเพศ ทางด้านจิตใจ และสังคม ซึ่งจะต้องมีการประเมินความพร้อมโดยจิตแพทย์ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสังคม การตัดอัณฑะควรทำพร้อมกับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศชายเป็นหญิง ไม่ควรจะแยกทำก่อนและไม่ควรทำในผู้ป่วยที่เจริญไม่เต็มที่ คือ ต้องอายุมากกว่า 18 ปี

26 Aug 2008