ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

กรณีผ่าตัดลดหน้าท้อง


ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการติดเชื้อ ผิวหนังและสะดือตาย ลิ่มเลือดอุดตันที่ขา ตลอดจนแผลเป็นอันไม่พึงประสงค์ (แผลเป็นดำหรือนูน) แต่มีทางที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดย
- เตรียมผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับประทานยาที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัด เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด หรือแม้กระทั่งยาจีน ยาหม้อ ที่มักจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ซึ่งมีผลต่อการหายของแผลที่ผิดปกติ
- แพทย์ที่ทำผ่าตัดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอ ตลอดจนมีวิสัญญีแพทย์ร่วมดูแลตลอดการผ่าตัด ในสถานพยาบาลที่มาตรฐาน ภายใต้การผ่าตัดที่ระมัดระวัง ไม่ให้แผลผ่าตัดตึงเกินไป อันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย
- การดูแลหลังผ่าตัดที่ดี ถูกต้อง มีมาตรฐาน นำไปสู่การพักฟื้นที่ปลอดภัย
- ต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยมีความเข้าใจถูกต้องในขั้นตอนการให้การรักษา
- เข้าใจว่าการผ่าตัด (ไม่ว่าดูดหรือตัดไขมัน) ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก หากแต่เป็นการลดส่วนเกินเฉพาะที่ ในบริเวณที่มีไขมันหรือผิวหนังเกินเท่านั้น (ผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้าใจผิด) ต้องทราบถึงระยะเวลาผ่าตัดและพักฟื้น ภาวะแทรกซ้อนมีโอกาสเกิดเสมอมีอะไรบ้าง ต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยพอใจกับราคาที่ต้องจ่าย และไม่รวมอะไรบ้าง (เช่น ไม่รวมการรักษาภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น)

สำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นข่าวในขณะนี้�มีผิวหนังบริเวณแผลผ่าตัดและสะดือ ตายจากขาดเลือดไปเลี้ยง อันอาจจะเกิดจากความตึง ทำให้ระยะพักฟื้นนานกว่าที่คาด และจำเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดแก้ไขตามมา เช่นตัดเนื้อตาย เย็บแผลใหม่ สร้างสะดือใหม่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้

แพทย์ที่ทำผ่าตัดเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทางสมาคมฯจะต้องเป็นสื่อกลางในการประสานให้เกิดความเข้าใจ แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในราคาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ตลอดจนจัดหาแพทย์และสถานพยาบาลให้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความเห็นที่ 2 หรือแพทย์ท่านอื่น ส่วนในด้านมาตรฐานวิชาชีพ ทางสมาคมฯจะสอบถามไปทางแพทย์ท่านนั้นและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง

การผ่าตัดหน้าท้องมีความปลอดภัย ภายใต้การดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และระมัดระวังไม่ให้แผลผ่าตัดและสะดือตึงเกินไป มักจะจำเป็นต้องใส่สายระบายเลือดและน้ำเหลืองในช่วงแรก สำหรับแผลเป็นในบางรายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในรายที่มีโอกาสเป็นแผลเป็นสูง แต่อาจจะช่วยลดการเกิดแผลเป็นโดยการผ่าตัดและดูแลหลังผ่าตัดที่ดี ส่วนการพักฟื้นสำหรับบาดแผลภายนอกน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ แต่กว่าจะยกของหนักหรือกลับสู่การทำงานปกติได้อาจจะนานเป็นเดือนหรือ 2 เดือนด้วยซ้ำ โดยเฉพาะในรายที่เย็บซ่อมกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย

10 Feb 2008