ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม


เมื่อวันที่ 14 พค 2556 ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงและสุขภาพเนื่องจากการเปิดเผย เรื่องราวการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม ของนักแสดงวัย 37 ปีที่มีชื่อเสียงระดับโลกท่านหนึ่ง

จากการเปิดเผยของตัวเธอเองโดยการเขียนคอลัมภ์ลงในเวปไซต์ของนิวยอร์คไทม์ สรุปได้ว่า มารดาของเธอเป็นมะเร็งเต้านมและเสียชีวิตเมื่ออายุ 56 ปี ตัวเธอเองตรวจพบภาวะผิดปกติของยีน BRCA1 ซึ่งมีโอกาสที่เธอจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่ จึงตัดสินใจผ่าตัดผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างพร้อมกับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม ทั้งนี้เธอเปิดเผยว่าเธอทำเพื่อครอบครัวและลูกๆทั้งหกคน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกๆของเธอสูญเสียเธอไป โดยได้รับการสนับสนุนจากคู่ชีวิตและครอบครัวของเธอเป็นอย่างดี

สำหรับบ้านเราควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า อะไรคือ BRCA? เมื่อใดและใครควรได้รับการแนะนำในการตรวจ ? หากตรวจพบแล้วควรทำอย่างไร ? และ หากทำการผ่าตัดแล้ว วิธีการแบบใดที่จะทำให้เต้านมมีรูปลักษณความสวยงาม ลดอารมณ์สูญเสียความเป็นเพศหญิง และสามารถมีกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่สังคมได้ปกติ

BRCA1 และ BRCA2 เป็นยีนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ภาวะผิดปกติของยีนนี้จะทำให้เกิดกลุ่มโรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในเพศหญิงที่สืบทอดทางพันธุกรรมได้ ในเพศชายก็สามารถพบความผิดปกตินี้ได้และสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆได้เช่นกัน

การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้น สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด อย่างไรก็ดี อุบัติการณ์ในการตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้นมีน้อยมากๆ ในประชากรคนไทยปกติ สำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม (ซึ่งปัจจุบันพบได้มากถึง 13,000 รายต่อปี) อาจมีน้อยกว่า 1 % ที่อาจมียีนนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับประชากรทางซีกโลกตะวันตกในบางเชื้อชาติซึ่งพบได้สูงถึง 5-10% อย่างไรก็ด ีปัจจุบันไม่แนะนำให้ตรวจยีนนี้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วไป

ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะมีภาวะผิดปกติควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการตรวจ สำหรับผู้ที่มีโอกาสพบความผิดปกติของยีน เช่น  ผู้ป่วยที่เป็นทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะหากเป็นทั้งสองข้าง และตรวจพบเมื่ออายุน้อย, ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวหรือญาติที่ใกล้ชิดหลายคนเป็นโรคมะเร็งเต้านมและ/หรือมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งขณะอายุน้อยกว่า 50 ปี หรือมีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้น ควรได้รับการดูแลและแนะนำแนวทางการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งการรักษาประกอบไปด้วย การแนะนำการตรวจคัดกรองเป็นประจำ การให้ยาควบคุมเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็ง หรือการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนี้อาจรวมไปถึงการผ่าตัดทั้งเต้านมและรังไข่ด้วย

ปัจจุบันการผ่าตัดเต้านมไม่ได้หมายถึงการสูญเสียรูปลักษณ์เต้านมอีกต่อไป เพราะการผ่าตัดสามารถนำเฉพาะเนื้อเยื่อเต้านมภายในออกไป และเก็บอนุรักษ์ส่วนผิวหนัง หัวนม และลานหัวนมไว้ พร้อมกับการเสริมเต้านมในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน สามารถทำได้ทั้งในผู้ที่ผ่าตัดลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดนี้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในบางรายเช่นกัน เทคนิคการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมสามารถทำได้ด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆของผู้ป่วยเองก็ได้

ยกตัวอย่างในนักแสดงรายนี้ มีอายุยังน้อยและสรีระร่างกาย มีความจำเป็นต่ออาชีพการงาน การที่เธอตัดสินใจผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองข้าง จากการเปิดเผยของเธอว่าไม่ได้ทำให้เธอสูญเสียความเป็นผู้หญิงแต่อย่างใด เนื่องจากการทำผ่าตัดนั้นทำร่วมไปกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่พร้อมๆกัน เรียกได้ว่า ตัดเนื้อเต้านมที่มีความเสี่ยงและเสริมเต้านมใหม่ด้วยเต้านมเทียมด้วยความปลอดภัย อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นนักแสดงท่านนี้ปรากฎต่อสื่อมวลชนพร้อมกับสรีระที่สวยงามแน่นนอน

submuscular breast implant

การผ่าตัดเสริมเต้านมในผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเต้านมนั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ทำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดลดความสูญเสียเต้านม ลดอารมณ์สูญเสียความเป็นเพศหญิง และสามารถมีกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่สังคมได้ปกติ

breast reconstruction by implant

โดยสรุปว่า การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้นถือเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะ ไม่ใช่การตรวจทั่วไป ไม่แนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สมควรได้รับการตรวจคือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่สืบทอดทางพันธุกรรม และควรได้รับคำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง ในส่วนของการผ่าตัดนั้นหากมีความจำเป็น การผ่าตัดเต้านมสามารถทำได้พร้อมการเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆของผู้ป่วยเองได้ด้วยความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

  1. Jolie A. My Medical Choice. The opinion pages [document on the Internet]. The New York Times; 2013 May 14 [cited 2013 May 14]. Available from: http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html
  2. Smith KL, Isaacs C. BRCA mutation testing in determining breast cancer therapy. Cancer J. 2011 Nov-Dec;17(6):492-9.
  3. Petit JY, Rietjens M, Lohsiriwat V, et al. Update on breast reconstruction techniques and indications. World J Surg. 2012 Jul;36(7):1486-97.
  4. Petit JY, Veronesi U, Lohsiriwat V, et al. Nipple-sparing mastectomy--is it worth the risk? Nat Rev Clin Oncol. 2011 Oct 25;8(12):742-7.
  5. Lohsiriwat V, Petit JY. Nipple Sparing Mastectomy: from prophylactic to therapeutic standard. Gland Surgery. 2012 Aug;1(2):75-79.

22 May 2013