ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!


ข่าวนี้เป็นเรื่องที่ทุกๆฝ่ายควรหันมาใส่ใจ ไม่ใช่เพียงแค่เตือนเด็กๆที่อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แต่ควรทบทวนบทบาทของตัวเองต่อสังคม

อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!

ข่าวจากไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/life/187556

  1. เด็กมีปมเรื่องการถูกล้อตั้งแต่เล็ก ทั้งที่ยังไม่ย่างเข้าวัยรุ่น แสดงว่าค่านิยมการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก ซึมซับเข้าหาวัยที่มีอายุน้อยลงมาก เมื่อเทียบกับอดีต เป็นช่วงอายุที่มีโอกาสถูกชักจูงได้ง่าย โดยตรงหรือทางอ้อมเช่น การนำเสนอของสื่อ การหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่มีการเสนอความคิดเห็นเปิดกว้างมาก จนหลายๆข้อมูลขาดการกลั่นกรอง
  2. เมื่อเกิดปม ถ้าจะคลายให้ปมที่เกิดขึ้นให้ผ่อนลงบ้าง คนที่อยู่ใกล้สุดคือ พ่อแม่ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากๆ ที่จะช่วยกลั่นกรอง ปรับแต่งความคิดของเด็ก ไม่ใช่ใช้การบังคับ ห้าม หรือปฏิเสธความคิด ความอยากของเด็กวัยนี้ เพราะทำให้เด็กหลบหนีไปทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยเอง ควรจะรับฟังความต้องการแล้วร่วมกันหาทางออกด้วยเหตุและผล พาไปรับฟังข้อมูลจากแพทย์ร่วมกัน หรือให้มีเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม เช่น ให้ทำได้ เมื่อถึงเวลาที่ลูกมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจด้วยความรอบคอบ หรือสอนให้ลูกรู้ว่า การทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยนั้น ไม่เร่งด่วน ควรรู้จักลำดับความสำคัญการใช้เงินด้วย ไม่ใช่ว่ามีความสามารถหาเงินได้เองแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้
  3. บทบาทของแพทย์ นอกเหนือจากจรรยาบรรณแพทย์แล้ว สิ่งหนึ่งที่แพทย์มีโอกาสทำให้กับสังคมได้ง่าย คือ การให้ข้อมูลความรู้ และคำแนะนำ ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดสมดุลย์เรื่องค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่ใช่นำเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

เป็นที่ทราบกันว่า ถ้าอายุไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ หากจะเข้ารับการผ่าตัดใดๆก็ตาม ต้องมีผู้ปกครองมารับข้อมูลจากแพทย์ ก่อนพิจารณาให้การยินยอมผ่าตัด

เรื่องอายุ ประเด็นแรก เป็นเรื่องของโครงสร้างกระดูกแต่ละชิ้น เพศหญิงเพศชาย อายุที่จะสิ้นสุดการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยจะมีการเติบโตต่อน้อยมากหลัง 18 ปี เพราะโครงสร้างที่ดูดีไม่ใช่ประกอบจากอวัยวะที่สวยสมบูรณ์เสมอไป แต่เป็นความลงตัวหรือความสมดุลย์ของภาพรวม รอให้ธรรมชาติจัดสรรให้เสร็จเสียก่อน

ประเด็นที่สอง ไม่ใช่ว่าอายุน้อย ทุกรายจะคิดเองไม่เป็น คิดไม่ถูก แต่เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจ บางคนอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ยังคงใช้ความอยากนำเหตุผล ใจร้อนไม่รอบคอบ ถูกชักจูงง่าย มีความไม่แน่นอนโลเล พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามค่านิยม ตามเทรนด์ ตามความเห็นของกลุ่มเพื่อนรอบข้าง

การผ่าตัดด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยมีผลต่อเนื่องกับเนื้อเยื่อร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงถาวร บางส่วนอาจถูกตัดทิ้งไปแล้ว เอาคืนไม่ได้ แผลเป็นที่เกิดให้เห็นอยู่ด้านนอก หรือเยื่อพังผืดในบริเวณที่ผ่าตัดใต้ผิวหนังถึงจะมองไม่เห็น แต่ก็ทำให้ผิวหนังภายนอกไม่ได้กลับคืนเรียบร้อยเป็นสภาพผิวหนังปกติ จึงต้องมีความต้องการที่ชัดเจนก่อนทำ

โดยเฉพาะในรายที่ต้องการเลียนแบบไอดอลที่ตนชอบ อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ทำให้ได้ผลที่ดีเสมอไป เพราะโครงสร้างกระดูกกระโหลกศีรษะ แตกต่างกัน ควรรับให้ได้ว่าบางส่วนของเดิมก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดูดีได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นหมดทุกส่วน จุดด้อยที่เหลือก็อาจจะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆบ้าง ไม่ใช่ถึงขนาดต้องผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหมด ถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์จะเดินหน้าไปมาก เป็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการที่จำเป็นต้องพัฒนา แต่ในชีวิตจริงควรมีลิมิตที่จะนำมาใช้กับเรื่องที่เป็นนามธรรมอย่างเรื่องความสวยงาม

แพทย์สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ความก้าวหน้านี้ให้เหมาะสมกับในรายที่มีความจำเป็นจริง และควรให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา สามารถปฏิเสธทำการผ่าตัดให้ในรายที่มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงสูง หรือยังไม่มีความพร้อม ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

พ่อหรือแม่ของเด็กจึงควรมารับฟังข้อมูลจากแพทย์อย่างละเอียด ก่อนช่วยตัดสินใจเลือก ทราบผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น มีการเตรียมตัวป้องกัน สาเหตุที่จะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ศึกษาทางออกด้วยว่า หากเกิดปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไร เป็นการทดลองตั้งคำถามให้กับตัวเอง และหาคำตอบก่อนทำ

ตัวอย่างของรายนี้ ถึงในขณะปัจจุบัน แม้ยังไม่ได้มีผลสุดท้ายที่ดูน่ากลัว เหมือนหลายรายที่เคยเป็นข่าว แต่มองให้ลึกแล้วหากมีการเตรียมทุกอย่างข้างต้นแล้ว จะมีโอกาสที่ไม่ต้องทำหลายหน แล้วได้ผลที่ดี ไปถึงระยะยาว ซึ่งควรจะเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่ต้องการ

10 Aug 2011