ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

ประกาศกรณีไบโอคลินิก


แพทย์ที่เป็นข่าวเคยเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย แต่ได้ลาออกไปแล้วประมาณ 3 ปี ตั้งแต่เริ่มมีข่าวและสมาคมฯ ได้มีการเชิญมาชี้แจงแต่แพทย์ท่านนี้ไม่มาและขอลาออกจากสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฯ ไม่เคยรับรองไบโอเทคนิค และเคยให้ความเห็นแก่แพทยสภาว่า เทคนิคนี้ยังไม่มีการทดลองในสัตว์อย่างเพียงพอก่อนที่จะนำมาใช้ในคน ควรจะมีการวิจัยให้มากกว่านี้ก่อน

สมาชิกในสมาคมฯ หลายท่านได้แจ้งถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการรักษาโดยวิธีไบโอเทคนิคหลายราย และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานของวิธีนี้ไปถึงแพทยสภาหลายครั้ง ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว วิธีไบโอเทคนิคไม่ใช่วิธีมาตรฐานในการนำไปใช้เสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2 Jan 2008