สัญลักษณ์สมาคมสอบ-ถาม ศัลยกรรมเสริมสวย

ทางสมาคมฯได้ร่วมมือกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดให้มี Facebook สำหรับถาม-ตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย สำหรับประชาชนทั่วไป

ขอเชิญท่านใช้บริการได้ที่ Facebook ของสมาคมฯ

วัตถุประสงค์หลักของ Facebook นี้ ก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการตอบคำถามโดยตรงของสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงสองสมาคมวิชาชีพที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศ เนื่องจากสมาชิกเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริง ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การเรียนต่อยอดจากสาขาอื่นในเวลาสั้นๆ เพียงเพื่อให้ได้ชื่อเรียกที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผู้ที่สนใจจะรับบริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ควรค้นคว้าหาความรู้ให้มากพอก่อนตัดสินใจ ไม่ควรเชื่อถือคำตอบจากผู้ที่จะให้บริการโดยทันที เพราะผู้ให้บริการย่อมได้รับผลประโยชน์โดยตรง หากท่านตกลงผ่าตัดรักษาด้วย เวปบอร์ดนี้ดูแลโดยทั้งสองสมาคมวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าตอบคำถามได้ โดยมีกฏกติกา มีการเปิดเผยชื่อนามสกุล ท่านจึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ไม่เบี่ยงเบน

สำหรับ email address: info@surgery.or.th นั้น ทางสมาคมฯขอสงวนไว้สำหรับการติดต่อทางด้านธุรการอื่นๆเท่านั้น